heikkitoivonen Vähemmän pureksittuja hajatelmia arveluttavin tarkoitusperin.

Luodaanko maahanmuuttokeskustelun Richterin asteikko?

Matias Turkkilan blogissa käydyn keskustelun - keskustelun jota olen itsekin jo pidemmän aikaa toivonut asiallistuvaksi ja ääripäiden välisestä kalistelusta välimaastoon siirtyväksi - pohjalta tuli mieleen, millä tavoin onnistuisimme hiljalleen jo jättämään keskustelusta pois sitä haittaavat, kärjistävät ja vääristävät (haukkuma)nimittelyt kuten suvakki(huora), hyysäri, rasisti, äärioikeistolainen ja niin edelleen, joita Matias blogissaan listasi.

 

Miksemme voisi yrittää luoda tarkoitusta varten eräänlainen asteikko, jota voisi käyttää keskusteluun osallistuvien ihmisten edustamien näkökantojen kuvaamiseen ilman, että tarvitsee erinäisiin ala-arvoisuuksiin sortua?

 

Laadein melko nopsaan seuraavan asteikon, jossa kuvailut asteikon kokonaislukuarvoille. Asteikko siis vaihtelee välillä 1 - 8, mutta desimaalilukuarvoja toki voi antaa, mikäli kokee sijoittuvansa kuvauksien välimaastoon.

Suokaa anteeksi - tuon ei ole edes tarkoitus olla täydellinen kuvauksiltaan, vaan se on hiukan kiireellä väsätty ja hoono soomea mahdollisesti sisältävä,  mistä ainakin lukuisat "jne:t" kielivät.

 

Mutta tässä:

 

1 = Henkilö tuo jatkuvasti näkemyksissään jyrkästi esille ihmisrotuihin liittyvät eroavaisuudet, osoittaa halveksuntaansa eri rotuja kohtaan ja kannattaa voimakkaasti politiikkaa, jossa ihmisrodut pyritään pitämään toisistaan erillään.. jne..

 

2 = Henkilön näkemyksissä huomioidaan ihmisrotuihin liittyvät eroavaisuudet, ja hän pitää realismina sitä, että ihmisrodut kannattaa niiden välisten eroavaisuuksien vuoksi mahdollisimman pitkälti pitää erillään toisistaan, myös pakolaisuuteen perustuvissa muuttoliikkeissä. ..jne.

 

3 = Henkilö voi aika ajoin vedota rodullisiin eroavaisuuksiin, ja hän korostaa voimakkaasti kulttuurisia eroavaisuuksia, joiden vuoksi hänen mielestään lähtökohtana yhteiskunnissa tulee olla etnisesti mahdollisimman homogeeninen monokulttuuri. Kannattaa eri etnisten ja kulttuuristen ryhmittymien pitämistä toisistaan erillään myös pakolaisten osalta. Jne..

 

4 = Henkilö painottaa argumentaatiossaan kulttuurisia eroavaisuuksia, kritisoi kärjekkäästi kulttuurirelativismia  ja pitää parhaana lähtökohtana politiikkaa, jossa eri kulttuurit pidetään erillään. Henkilö kuitenkin sallii eri kulttuuripiireistä tulevien, etniseltä taustaltaan erilaisten ihmisten maahanmuuton, mikäli valintaprosessi pidetään tiukkana, maahanmuutto on työperäistä ja maahanmuuttajat sopeutuvat sekä omaksuvat vastaanottajamaan kulttuurin. Hädänalaisimpien osalta henkilö  sallii eri etnisistä ja kulttuurisista ryhmittymistä tulevien ihmisten pakolaisuuden omaan maahansa, mikäli heitä ei lähialueilla voi auttaa ja mikäli pakolaiset palautetaan takaisin tilanteen mahdollistaessa. jne...

 

5 = Henkilön argumentoinnissa esiintyy edelleen kulttuurirelativismin kritiikki, ja hänen mielestään kulttuurisista eroavaisuuksista johtuvat haitalliset piirteet tulee ottaa huomioon maahanmuuttopäätöksissä. Hyväksyy työperäisen maahanmuuton lisäksi muitakin maahanmuuton perusteita, mutta kannattaa maassaololuvan epäämistä esimerkiksi henkilöiltä, jotka eivät tarkkailuajan jälkeen ole kyenneet irtaantumaan yhteiskunnallisesta tukiriippuvuudesta. On sallivampi pakolaisuuden suhteen kuin kohdan 4 henkilö, mutta painottaa edelleen kriisialueiden lähellä tapahtuvaa auttamista. Jne..

 

6 = Henkilön mielestä kulttuuriset eroavaisuudet tulee voida ottaa huomioon maahanmuuttopäätöksiä tehtäessä, mutta hänen katsannossa korostuu kulttuurien yhtenäistyminen pidemmällä aikavälillä, osana luonnollista prosessia maailmassa, jossa valtioiden väliset rajat ovat helpommin ylitettävissä. Kannattaa valtioiden välisten rajajärjestelmien ja -käytäntöjen ylläpitämistä sekä muuttoliikkeen kontrollointia tarkoituksenmukaisuuteen pohjautuen. Näkee pakolaisuuden samoin kuin tarpeen vastaanottaa pakolaisia lisääntyvän tulevaisuudessa, ja tämän vuoksi painottaa aiemmista kokemuksista oppimista, jotta pakolaiset voidaan vastaanottaa kontrolloidummin, minimoiden koituvat oheisvaikutukset yhteiskunnille.

 

7 = Henkilö on monikulttuurisuuden kannattaja, ja kannattaa ihmisten vapaata liikkuvuutta ja Schengenin kaltaisten järjestelmien laajentamista koskemaan uusia valtioita. Hän on avoin erilaisille maahanmuuttoperusteille ja pakolaisuudelle, nähden tarpeen rajoittaa maahanmuuttoa lähinnä rikoksia tehneiden kohdalla, mutta vain hyvin harvoin kulttuuristen piirteiden pohjalta.

 

8 = Henkilö on monikulttuurisuuden voimakas kannattaja ja osoittaa jatkuvasti selkeän halveksuntansa poliittisia näkemyksiä ja suuntauksia kohtaan, joissa esitetään maahanmuuton ja muuttoliikkeen rajoittamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteena henkilöllä on rajoista vapaa maailma, jonka hän toivoo toteutuvan vielä omana elinaikanaan.

 

Saa kehittää ja ehdottaa parannuksia!

 

Itseni osalta arvioin, ja myönnän pehmenemistä keskustelujen seuraamisen myötä tapahtuneen siinä määrin, että jyrkimmän aikakauteni 4,8 ... 5,0 ajoista muuttuneena olen nykyisellään suunnilleen maastossa 5,7 ... 6,0. Suomalainen mies voi muuttua! Olisko torille lähdön paikka?

 

Keskustelua aiheuttaakseni annan myös oman arvion nykyisten eduskuntapuolueiden sijoittumisesta kyseiselle skaalalle, edustajiensa ja aktiivikannattajiensa keskiarvon osalta:

 

Perussuomalaiset: 4,5

 

Kristillisdemokraatit: 5,8

 

Kokoomus: 6,4

 

Keskusta: 6,6

 

Ruotsalainen kansanpuolue: 6,9

 

Sosialidemorkaatit: 7,1

 

Vihreät: 7,7

 

Vasemmistoliitto: 7,8

 

 

Huom! Toisin kuin oikea Richterin asteikko, tässä asteikossa ei voi saada yli kahdeksan olevia lukemia eikä muutoinkaan yhtäläisyyksiä vertailuja tämän ja oikean Richterin asteikon välille tule vetää. Lukeman kahdeksan monikulttuurisuuskannattajat eivät ole sen erityisemmin yhteiskunnallisia järistyksiä aiheuttavia kuin lukeman 1 kaverit, eivätkä viimeksi mainittujen lukemassa ole mitenkään tavoiteltavuutta "ykkösenä".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Tuossa on hyvä huomata, että asteikkosi on täysin subjektiivinen ja näin aika heikosti tilannetta tai suhtautumisia kuvaava. Vaikkapa minun vinkkelistäni tuon tarkoitus näyttäisi olevan lähinnä osoittaa ihmisoikeuksista huolestuneiden "suvakkien" olevan ääriainesta ja varsin jyrkkää maahanmuuttolinjaa ajavien olevan maltillista keskustaa.

Jos olet vilpittömästi asiassa liikkeellä, niin suosittelen itse ilmiön ja siitä käytävän keskustelun uudelleenarviointia, sillä tuollaisenaan kirjoituksesi ei toimi varinaisena siltana maahanmuuttoasioista kiinnostuneiden välillä.

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Huomautuksesi ei nähdäkseni ole kovinkaan onnistunut, kun huomioi että jo otsakkeessa kysymällä "luodaanko" haastan kaikkia mukaan asteikkoa luomaan ja myöhemmin vielä huutomerkin kera pyydän niin tekemään.

Huomautuksesi subjektiivisuudesta taas on lähinnä triviaalius.
Oletko sitä mieltä, että sanallisiin kuvailuihin perustuvista asteikoista ylipäänsä on mahdollista luoda objektiivista tai että objektiivisuus olisi jollain tapaa varmistettavissa?

Uskon tietäväni varsin hyvin maahanmuuttokeskustelun eri päitä, lukuunottamatta sijoitukseltaan noin luokan 1-2 henkilöitä asteikollani.

Ihmettelenkin eritoten asteikon yläpäästä löytyvien henkilöiden vastaisuutta keskustelun avaamiseen ja ääripäiden välistä löytyvän mielipidemaaston näkemistä. Joskus olen lukenut myös sen tapaisia kommentteja, että "mamu-kriitikoille ei saa antaa yhtään periksi", ilmeisesti kritiikin harjoitettua maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan normalisoitumisen pelossa.

Toivon mukaan et kuitenkaan kannata tähän saakka nähdyllä haukkumisten tms. tiellä jatkamista, vaan tuot keskusteluun ja miksei blogissa esitettyyn asteikkoonkin liittyen oman subjektiivisen kehitysehdotuksesi.

Jaakko Häkkinen

Jos kansan enemmistö on maahanmuuttokriittistä, eikö se silloin ole maltillista keskustaa? Ääripäät ovat ääripäitä aina siksi, ettei niiden takana ole enää mitään.

Mikähän ihmeen tarve suvaitsevaistolla on kieltää todellisuus ja kuvitella usein, että
1. he edustaisivat kansan enemmistöä, tai
2. he edustaisivat neutraalia keskimielipidettä?

Marko hyvä, jos 8 ei edusta ääriajattelua, niin mikä sitten? Se on todella kaukana maltillisesta keskustasta!

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Maahanmuutossa ja pakkoruotsissa nykyisen statuksesn säilyttäjillä on yhtä surkea argumentoinnin taso eli ei minkäänlaista tasoa, puoltoargumentit ovat järjestään tunteeseen vetoavia nyyhkytarinoita tai vastapuolen haukkumista. Keskustele siinä nyt sitten asiallisesti.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Eikö tuohon toimisi paremmin hapan-emäs ph taulukko. 7 neutraali jne...

Toimituksen poiminnat